0 544 976 65 55

Boynuzlu Ay

Daha önce de zikredildiği üzere, Ay tanrısına Sümerliler tarafından NANNA denilmekteydi. Sonraki Sümerliler ve Asurlular tarafından ise SIN denildi. Her iki durumda da, Tanrıların babası (Gezegen krallığının, Zonei’nin) idi ve cadılar için tanrılarının temsilcisine daha yakın olacak şekilde, boynuzlu olarak resmedilmişti. Boynuz biçimli taç, Ay’ın hilal safhasının bir açıklamasıdır ve dünyadaki pek çok kültürde tanrısallık sembolüdür ve boynuzu olan, bu özel nitelikleri için tapılan keçi ve boğa gibi belli hayvanları temsil ettiği düşünülmüştür. Bu hayvanlar aynı Zamvea gibi cinsel gücü de temsil ederler.

Gerçek şu ki, Kadim Sümer ve Mısır’da boynuzlar sadece kötü tanrıları değil, Hıristiyan Kilisesi tarafından Pagan inançlarının kökünü kurutmak için kullanılan pek çok farklı ilahı temsil eder. Kilisenin boynuzlu, pençeli ve bazen de kuyruklu olarak resmettiği yarı-hayvan, yarı-insan yaratık olan ‘Kötülüğün Faili’ Şeytan ile özdeşleştirmek için yeterince basit bir semboldü bu. Kilisenin boynuzları kötülüğün bir tür arketipi olarak kullanışı, pek çok insanın bugün, Naziler tarafından kullanılan, Batıda kötülük mührünün arketipi olmuş, swastikayı göz önünde bulundurarak hissettikleri ile çok benzerdir. Onun, Doğu’da çok değerli, mistik ve dini sembol olduğu gerçeği çok fazla bilinmemektedir. Daha da kötüsü, Kilise tarafından işlenilen İblis imgesi aynı zamanda cinsel enerjiyi de temsil eder ve Jung’un gölge arketipi ile, animanın bir erkeğin dişil kısmını temsil etmesi gibi onun tabii ‘erillik’inin psişik deposu ile kıyaslanabilir. Hakikaten, sofu bir Katolik rahip tarafından yapılmış, bir şeytana tapma ritüelini anlatan resimler cinsel orjilerden ve ‘sapıklıklardan’ birini gösteriyordu ve soruşturmacıların el kitabı-çok fazla insanın ölümünden ve hatta Hitler’in Mein Kampf kitabının yazılmasından sorumlu olan Malleus Maleficarum ayrıntılı cinsel tasvirlerle doludur ve katledilmeleri için bu kitabın kullanıldığı masum insanlardan çok, bunları yazan papazların ruhlarını yansıtır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 + ten =