0 544 976 65 55

Eşine Söz Geçirmek İçin Dua – Barışma ve Muhabbet İçin Dua

Eve girip çıkarken hatta yanına her girip çıktığınız da ya veliyy ismini zikrediniz içeceği suya ya muksit,ya hamid, ya halim ya hak

Barıştırma ve muhabbet için

Aralarında adavet dargınlık olan kimselerin iç çamaşırlarından 15 santim iplik alınır Verilen bu dua okunur vede bir düğüm atılır Bu suretle 7 kere okunur vede düğüm atılır Bu iplikler dargın olan kişilerden birinin üzerinde bulundurulursa Aralarındaki dargınlık gider vede muhabbet ve sevgi hasıl olur O iplikler buluduğu sürece hiçbir dargınlık olmaz Oldukça tesirli bir yöntemdir gaflet olunmaya

Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr. Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kema elefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza . Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül emsale linnasi leallehüm yetezekkerun

2 rekat namaz kılınır (dönmesi bağlanması istenen kişi için niyet edilir ve allaha yalvarılır) sonra her seferinde falanca kızı/oğlu falanca ben falanca oğlu/kızı na hayırlı sevgi muhabbet duysun denecek salatan tuncina suresi okunacak 41 defa 7. gün işlem tekrarlandıktan sonra 2 gün sonra yatağa abdestli girilecek ve allaha dönmesi istenen kişinin hayırlı sevgisini istediğinizi yalvararak dileyeceksiniz ve uyuyacaksınız allah izin edersen size gelecektir. bütün işlemler gece saat 02:00-04:00 arasında yapılacak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen − two =