0 544 976 65 55

Hastalıkları Tedavi Eden İyileştiren Dua

Tı bben tedavisi mümkün olamayan maddi ve manevi herhangi bir hastalıktan kurtulmak için aşağıda yazacağım şekilde Kur’an- ı Kerim surelerini hem hastaya hem de bir miktar suya 0kur ve her okudukça hem hastaya ve hem suya nefes eder ve bu sudan da hastaya 7 gün içir ilirse biizniilah hasta şifa ve afiyetine kavuşur. Okunacaklar şunl ardır :

70 Bi s millahirrahma nirrahıym *

70 Estağfirullahel azıym*

70 Allahümme salli ve sellim ve barikala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve şefima ve tabibina muhammedin ve

ala alihive ala cemiy’ıl enbiyai vel mürselin*

70 Besmete ile Fatiha-i Şerife *

70 Sebbihısme rabbikel a’la*

70 Sure-i İnşirah (Elem neşrah leke … )

70 Sure-i Kadr (İnna enzelnahü fi leyletil kadr … )

70 Sure-i Kafirun (Kul ya eyyübel kifirun)

70 İhlas-ı Şerif (Kul büvallah … )

70 Muavvizeteynler (Kul eôzü bi rabbil felak ve kul euzü bi rabbin nas sureleri) okunursa ve buna gerekiyorsa üç gün

devam edil irse eceli gelmeyen hasta, okunan bu Kur’an- ı Kerim surelerinin nur ve şifası ile sıhhatine kavuşur.

Bu, bir Kişi tarafından bir defada okunınası çok zor olduğu için üç veya beş ki ş i tarafından da bir otunışta okunabilir. Bu kanser, fe lç, delilik ve benzeri ağır vakalarda çok tesirlidir. Cenabı Hakk, Kur’an-ı Kerim’de: “Ve nünezzilü minel kur’ini ma hüve şifaün ve rahmetün Iii mü’minin.” buyurmuştur. Manası : “Kur’an’dan indirdiğimiz sureler, ayetler iman edenlere maddi ve manevi bir ş ifa ve rahmet kaynağıdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 19 =