0 544 976 65 55

Muhabbet Celbi

Kendini sevdirrnek istediğin bir kimsenin saçının bir teline gece y arı sı (28) defa: Yevme te’ tis semaü bi dühanin mübin* Yağşen nas* haza azabün elim* ayeti kerimesini okur, üzerine de (100 l) defa da ”Ya VedCıd” ismi şerifini okuduktan sonra ateşe atar ve buna 7 gece devam edersen istediğin ki~se sana şiddetle muhabbet eder. Okuma zamanında güzel kokulu bir buhur yakmak lazımdır. Bu hususu daha kuvvetli ve daha tesirli kılmak için gecelerde okunan “Ya Vedüd” ismi şerifini (lOOO)’er artırarak okunınası tesiri son derece arttınr.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + one =