0 544 976 65 55

Etiket: celbi muhabbet

Kendini sevdirrnek istediğin bir kimsenin saçının bir teline gece y arı sı (28) defa: Yevme te’ tis semaü bi dühanin mübin* Yağşen nas* haza azabün elim* ayeti kerimesini okur, üzerine de (100 l) defa da ”Ya VedCıd” ismi şerifini okuduktan sonra ateşe atar ve…

Read more