0 544 976 65 55

Etiket: iblis kimdir

PAZUZU, özellikle Sümerliler’in haberdar olduğu ve yontu ve heykelleri ile sürekli olarak resmettikleri İblis türüne başlıca örnektir. Bu ikonografinin amacı veba veya başka bazı kötülüklere neden olan spiritüel -ve psişik- koşulları savuşturmaktı. ‘Kötülüğü yok etmek için Kötülük’. Dünyanın kadim insanlarının, Sümer Yaratılış Efsanesi ve Mısırlıların…

Read more